Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Solar

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εξειδίκευση στην τεχνολογία φωτοβολταΐκών.

SOLAR

Οι αυξανόμενες δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια, που αφορούν την λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, τον φωτισμό, το ζεστό νερό καθώς και την θέρμανση σε πολλές περιπτώσεις, αφαιρούν σημαντικό μερίδιο από τον οικογενειακό προϋπολογισμό.  Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταΐκού συστήματος παράγουμε μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών καταναλώσεων και ταυτόχρονα “κλειδώνουμε” την τιμή της κιλοβατώρας για 25 χρόνια.

A total solar eclipse is seen on Monday, August 21, 2017 above Madras, Oregon. A total solar eclipse swept across a narrow portion of the contiguous United States from Lincoln Beach, Oregon to Charleston, South Carolina. A partial solar eclipse was visible across the entire North American continent along with parts of South America, Africa, and Europe.  Photo Credit: (NASA/Aubrey Gemignani)

Αυτοπαραγωγή – Net Metering

Αυτοπαραγωγή ενεργειακός συμψηφισμός ή net metering.  Παράγουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε προς κατανάλωση.  Συμψηφίζουμε την παραγόμενη με την καταναλισκόμενη χρησιμοποιώντας το δίκτυο για την υπολειπόμενη ή ως μέσο αποθήκευσης για την πλεονάζουσα.  Η δαπάνη μιας μέσης οικιακής κατανάλωσης 5.000 KWh/έτος μπορεί να μειωθεί έως 70%.

sun 1200X800

Διασυνδεδεμένα Συστήματα

Διασυνδεδεμένα είναι φωτοβολταΐκά συστήματα που εγχέουν όλη την παραγόμενη ενέργεια στο σύστημα έναντι ενός προσυμφωνημένου αντιτίμου ανά κιλοβατώρα (Feed in Tariff).

 

 

ΗΛΙΟΣ-1000x800

Αυτόνομα Συστήματα

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, δηλαδή μη συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ, παράγουν την απαιτούμενη ενέργεια, αποθηκεύοντας την πλεονάζουσα σε μπαταρίες.  Είναι ακριβότερα λόγω των μπαταριών αλλά παρέχουν πλήρη αυτονομία και ενδείκνυνται για εγκατάσταση σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο της ΔΕΗ.