Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Υπηρεσιές Ενέργειας στοχευμένες για επιχειρήσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εξοικονόμηση ενέργειας για τις επιχειρήσεις είναι καθοριστικός παράγοντας για την μείωση των εκπομπών του άνθρακα, αλλά και την κερδοφορία της επιχείρησης.  Σε γενικές γραμμές μια μείωση της τάξης του 20% στο ενεργειακό κόστος, ισοδυναμεί με μια αύξηση του μικτού κέρδους κατά 5%.  Η enefsys παρέχει Υπηρεσίες Διαχείρισης Ενέργειας σε συνδυασμό με την χρήση Αναεώσιμων Πηγών Ενέργειας βελτιώνοντας το υφιστάμενο ενεργειακό αποτύπωμα.  

Εξειδικευμένοι ενεργειακοί επιθεωρητές, αναλυτές και μηχανικοί γνωρίζουν πώς να μειώσουν τις ενεργειακές καταναλώσεις.  Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις με κοινό στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (25% των λειτουργικών) και εντοπίζουμε τους τομείς παρέμβασης για την μείωση της κατανάλωσης.  Οι παρεμβάσεις στηρίζονται σε οικονομοτεχνικά δεδομένα κόστους – οφέλους σε σχέση με το χρηματοδοτικό σχήμα που θα επιλεγεί.

2629dd4be1404239ac91a9e5fb8f0d26

Esco

Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) / Energy Service Company (ESCO).  Εταιρίες με την κατάλληλη τεχνογνωσία που αναλαμβάνουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης εγγυημένης απόδοσης μέσω συμβολαίου.  Η αμοιβή μας συνδέεται με τα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας.

ενεργ-πιστοπ-370x260

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

Κτιρίων / Λεβήτων / Εγκαταστάσεων κλιματισμού

Σε όλες τις βασικές κατηγορίες κτιρίων:

Κατοικίας / Γραφείων / Εμπορίου / Εκπαίδευσης / Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας / Συνάθροισης κοινού

03-Idiwtes

Ενεργειακός Σύμβουλος

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ερευνά τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κερδοφορία, η μετοχική αξία, η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης, μέσω της βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος της.  Εντοπίζει προβλήματα προτείνει λύσεις, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

03-Idiwtes_in-image01

Ενεργειακές Μελέτες

Η εξοικονόμηση ενέργειας στην επιχείρηση είναι καθοριστικό μέγεθος για την κερδοφορία της και εξασφαλίζεται με την ποιότητα των ενεργειακών συστημάτων και την ορθή ενεργειακή διαχείριση.  Η ενεργειακή μελέτη είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την εξασφάλιση των παραπάνω.