Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης μεγάλων εγκαταστάσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Εκδίδουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για Ξενοδοχειακές μονάδες, κτίρια γραφείων κλπ.  Δείτε παρακάτω ποιά κτίρια εξαιρούνται.

Το ΠΕΑ κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας – όπου ως «Κτιριακή μονάδα» ορίζεται το τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται χωριστά.  Για την χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης η έκδοση του πιστοποιητικού πρέπει να είναι είναι σε απόλυτη συνάφεια με την οικονομοτεχνική ενεργειακή μελέτη που απαιτείται.  Το πιστοποιητικό ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.  Δείτε την ανάλογη εγκύκλιο παρακάτω.

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 12 του ν.4122/2013 σε συνδυασμό με την παρ.7 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την έκδοση ΠΕΑ:

α) μνημεία, β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας (γνωστής θρησκείας), γ) βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια, δ) προσωρινής χρήσης κτίρια των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ε) αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια, στ) χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων, ζ) μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια, ήτοι μικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.).

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Δείτε παρακάτω τη σχετική εγκύκλιο ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες διευκρινίσεις και αυτοψία του χώρου σας.

PHOTO GALLERY