Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Ενεργειακές Μελέτες

Ενεργειακές Μελέτες
ΚΕΝΑΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΕΝΑΚ

Η Ενεργειακή Μελέτη για επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γραφεία, Ιατρικά κέντρα, κλπ) είναι μια σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει,

  • Καταγραφή όλων των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου όπως ψύξη, θέρμανση, ΖΝΧ, φωτισμός, μοτέρ, κλπ.
  • Καταχώρηση και αξιολόγηση με βάση το καύσιμο και τον χώρο
  • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση της υπάρχουσας ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου ανά χώρο και καύσιμο
  • Ενεργειακή προσομοίωση (simulation) βάσει ενεργειακού μοντέλου-στόχου
  • Προτάσεις εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου συνοδευόμενη από οικονομοτεχνικά κριτήρια.

Η Ενεργειακή Μελέτη επεκτείνεται πέραν της μελέτης ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου η οποία αξιολογεί την υπάρχουσα ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου σύμφωνα με τον (ΚΕΝΑΚ).

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – ΚΕΝΑΚ – Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης είναι η μελέτη που αναλύει και αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).  Για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου με συνολική επιφάνεια άνω των 50 m², απαιτείται εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Αποτελεί πρόσθετη μελέτη απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 5825, ΦΕΚ 407/9-4-2010) κάθε κτίριο πρέπει να πληροί ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την τήρηση ελαχίστων προδιαγραφών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως προς τον σχεδιασμό του κτιρίου, τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του κελύφους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, αερισμός, φωτισμός, ζεστό νερό χρήσης). Τα στοιχεία σχεδιασμού εισάγονται σε ειδικό λογισμικό ενεργειακής ανάλυσης και υπολογίζεται η τελική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και το κτίριο αφού συγκριθεί με ένα κτίριο αναφοράς με όμοια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία, η οποία θα επιβεβαιωθεί με την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού (ΠΕΑ).

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πρώτη συζήτηση για να αξιολογήσουμε τους στόχους σας για την μείωση της κατανάλωσης, την βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης σας και τα απαιτούμενο κόστος.  Δείτε παρακάτω ένα παράδειγμα πλήρους μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας.

PHOTO GALLERY