Ναυαρίνου 34, Γλυφάδα 16561
210 9637395

Ιδιώτες

Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας, Κατασκευές Κατοικιών, Ανακαινίσεις.

Για Ιδιώτες

Ο ενεργειακός τομέας ως κύριος υπεύθυνος για την ρύπανση του περιβάλλοντος απαιτεί την ανεξαρτητοποίηση από τις ρυπογόνες πηγές παραγωγής, και την στροφή προς ήπιες και φιλικές με το περιβάλλον τεχνολογίες, και παράλληλα ευαισθητοποίηση στην σωστή διαχείριση της.  Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες κακών κατασκευαστικών πρακτικών, έχουμε ένα τεράστιο απόθεμα κατοικιών κατασκευασμένες λάθος, με κακή επιλογή υλικών, πλημελώς ή καθόλου μονωμένες, ενεργοβόρες και ακριβές στην συντήρηση τους.

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» & κριτήρια ένταξης. Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας

  • Αντλίες Θερμότητας – Κλιματισμός
  • Ενεργειακά Κουφώματα
  • Θερμομόνωση
  • Φυσικό Αέριο
  • Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Solar

Αποκτήστε τον έλεγχο της ενέργειας που καταναλώνετε, μειώνοντας δραστικά τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, έως και 70%.  Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταικού συστήματος διαστασιολογημένου στην κατανάλωση ρεύματος, μέσω της εφαρμογής που είναι γνωστή ως ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) σας δίνει την δυνατότητα να παράγετε και να καταναλώνετε το δικό σας ηλεκτρικό ρεύμα.

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ενέργειας προς Ιδιώτες

  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
  • Ενεργειακός Σύμβουλος
  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτου
  • Πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
  • Συστήματα Τηλεδιαχείρησης για εξοικονόμηση ενέργειας

Για Επιχειρήσεις

Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.  Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος για ηλεκτρισμό, θέρμανση, ψύξη, αερισμό και Ζεστό Νερό Χρήσης μπορεί να ελεγχθεί και να συμβάλει στην μείωση του λειτουργικού κόστους, με τον κατάλληλο ενεργειακό σχεδιασμό, που απαιτεί μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, κατάρτισης ενός σχεδίου δράσης και επιλογή των βέλτιστων τεχνολογικών και οικονομικών λύσεων. Βασικό κριτήριο επιλογής των λύσεων είναι η άμεση εφαρμοσιμότητα τους με ιδιαίτερη βαρύτητα στο κόστος επένδυσης και την αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση και αποτελούνται από Οριζόντια μέτρα (Συλλογή ενεργειακών στοιχείων και προβλέψεων) και Εξειδικευμένα μέτρα ανά επιχείρηση.