Ξάνθου 5, Ελληνικό 16777
210 9637395

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας

Τριώροφη κατοικία εμβαδού 320 m2 στα νότια προάστια αναβαθμίστηκε ενεργειακά τον Δεκέμβριο του 2016.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος “εξοικονόμηση κατ’ οίκον” η συγκεκριμένη τριώροφη κατοικία εμβαδού 320 m2 στα νότια προάστια αναβαθμίστηκε ενεργειακά τον Δεκέμβριο του 2016.  Πριν την αναβάθμιση η κατοικία είχε καταταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία Z και οι καταναλώσεις της για Θέρμανση, Ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης ήταν 197 KWh/m2.

Η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας περιέλαβε τις εξής παρεμβάσεις:  Δύο αντλίες θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών 16 KW έκαστη, τρεις ηλιακούς θερμοσίφωνες 2 m2 /160 λίτρων, αντικατάσταση κουφωμάτων ενός ορόφου συνόλου 12 m2 και αυτονόμηση θέρμανσης με θερμιδομέτρηση.

Οι καταναλώσεις μετά τις παρεμβάσεις υπολογίζονται σε 151 KWh/m2, που αντιστοιχεί σε μείωση καταναλώσεων κατά 23%.  Το ακίνητο πλέον κατατάσσεται στην κατηγορία Ε και η εκτιμώμενη ετήσια μείωση CO2 ανέρχεται σε 10 Kg/m2.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

#

Αντλία Θερμότητας – 16 KW

2

Διατάξεις Αυτονόμησης

2

Θερμιδομέτρηση2
Μονώσεις
Κουφώματα – m212
Σκίαστρα/ΤέντεςѴ
Ηλιακοί Θερμοσίφωνες3
Ενεργειακή Κατηγορία πρινΖ
Πρωτογενής Ενέργεια πριν  – KWh/m2197
Ενεργειακή Κατηγορία μετάΕ
Πρωτογενής Ενέργεια μετά  – KWh/m2151
Ετήσια μείωση CO2  – Kg/m2.10